Læssøesgade skole, Ungdomsklub

Offentlig byggeri, -

© 2016 Arkitekter Johansen & Rasmussen. All rights reserved. Designed by Arkitekter Johansen & Rasmussen