Altaner, Ringgården afd. 6

Almene boliger, Ringgården afd. 6, 8210 Aarhus V

© 2023 Arkitekter Johansen & Rasmussen. All rights reserved. Designed by Arkitekter Johansen & Rasmussen