Tag- & facaderenovering

TAG- OG FACADERENOVERING // Aarhus

I Østjyllandsområdet centrerende om Aarhus og omegn findes et hav af bygninger med et tilhørende hav af muligheder for facaderenovering. Vi har på tværs af hele Aarhus og omegn haft et stadigt stigende antal opgaver omhandlende tag- og facaderenovering. Derfor betegner vi os i dag som specialister inden for faget. Vi går til facaderenoveringsopgaver, som vi går til enhver anden type opgave.

Vi starter med den gode dialog med bygherren, hvorfra udgangspunktet altid ligger i byggeteknisk korrekte løsninger. Det er vigtigt for os at inddrage både bygherrer og brugere – som ikke altid overlapper – i koordineringen af projektet. Selvom det ikke drejer sig om huse eller store bygninger, der skal bygges op fra bunden, så gør vi os umage.

Facaden som omdrejningspunkt

Vi gør os umage med at finde den helt rigtige løsning fra starten i samarbejde med kunden. Derfor leverer vi altid arkitektonisk, høj kvalitet – også når det gælder facaderenoveringer. Det ydre design og dets funktion spiller en afgørende rolle for enhver slags bygning. Vores referenceramme inden for facaderenovering strækker sig over mange marker, og vi har erfaring med facaderenovering af alle størrelsesomfang.

En facaderenovering kan defineres som værende flere forskellige elementer, der skal renoveres. Facaden er én af dem. Vores opgave i Tranbjergparken tæt på Aarhus førte dog meget andet med end tagrenovering. Det var for eksempel nye plankeværker og udhusbeklædninger, ændring af beplantninger og træer og udskiftning af flisebelægninger på stierne mellem bygninger. Vi tager os gerne af facadens ydre og alt, hvad det indebærer af medfølgende projekter.

Vi er dygtige tegnere, men en facaderenovering kræver bestemt også en vis kunnen. Den har vi.