Nye Tagboliger, Viborggården

Almene boliger, 8000 Aarhus C

© 2023 Arkitekter Johansen & Rasmussen. All rights reserved. Designed by Arkitekter Johansen & Rasmussen