Skovbakkeskolen – Odder Kommune

Udviklingsprojekter, 8300 Odder

 

VISIONEN ER AT SKABE EN SKOLE, DER
– har sammenhængskraft – og opleves som én sammenhængende enhed for skole og institution
– signalerer den idrætsfaglige profil ved at motivere til bevægelse på alle planer
– med afsæt i grundens potentialer skabe optimale sammenhænge mellem ude og inde
– motiverer til samspil mellem skolen, skoven og byen
– i organisering og faciliteter understøtter skolen som lokalt kulturcenter
– inspirerer til leg- og læring i tonede og fleksible læringsmiljøer målrettet aldersgruppen
– styrker sociale- og faglige synergier gennem indretning og ruminventar
– signalerer tryghed og nærvær gennem aflæselige enheder og ”synlige” voksne
– opleves rummelig og ligeværdig for alle børnegrupper
– er udformet med en klar logistik og optimal tilgængelighed
– kendetegnes af et helhedsorienteret design, hvor energitiltag, arkitektur og pædagogik smelter naturligt sammen.

© 2016 Arkitekter Johansen & Rasmussen. All rights reserved. Designed by Arkitekter Johansen & Rasmussen