• Erhvervsbyggeri

  / Administrationsbygning / Produktionsbygning / Café- & resturant / Forsyningsvirksomheder /

 • Almene boliger

  / Ungdomsbolig / Tilgængelighedsbolig / Altaner / Aktivitetshuse /

 • Private boliger

  / Arkitekttegnede énfamilie hus / Sommerhus / Til- & Ombygning /

 • Offentlig byggeri

  / Børns rum / Skole- & Institutionsbyggeri / Plejebolig /

 • Udviklingsprojekter

  / Fra ide og vision til virkelighed /

 • Tag- og facaderenovering

  / Energioptimering / Vinduesudskiftning / Tagudskiftning /

Seneste nyheder

Nyheder /

3000 elementer og færdig efter tidsplanen

AAB’s afdeling 52 i Højbjerg, har netop gennemgået en omfattende vinduesudskiftning. Projektet inkluderede udskiftning af samtlige udvendige døre og vinduer i afdelingens 301 boliger.
Nyheder /

Rejsegilde på institutionen på Salonikivej

Der er netop blevet afholdt rejsegilde på Salonikivej. Institutionen udvides fra 4 til 6 grupper. Den nye tilbygning, der smelter sammen med den eksisterende arkitektur, vil inkludere to grupperum med fælles puslerum, liggehal og garderobe. Byggeriet er nu i fuld gang og vi ser frem til at følge det til dørs og se børn og […]
Nyheder /

Bæredygtig transformation

Et tidligere fritidshjem i Viby J står foran en spændende transformation til en ny, moderne daginstitution. Institutionen bliver i alt 660 m2 og kommer til at rumme tre grupper med tilhørende børnetoiletter og garderober samt et fællesrum, krybberum og pædagogisk køkken. Projektforslagsstadiet er netop afsluttet, og vi ser frem til den kommende proces med at […]
Nyheder /

Organiske former binder nyt og gammelt sammen

En stor århusiansk virksomhed oplever vækst og har behov for at udvide med 60 kontorpladser. Vi har udviklet to forslag til at imødekomme dette behov: et omfattende forslag om opførelse af en ny to-etagers kontorbygning på 800 m2 samt et alternativt forslag om renovering af deres eksisterende 1300 m2 kontorer. Begge forslag binder de eksisterende […]
Nyheder /

Helhedsplan på ca. 8000 m2 specialskole

Arkitekter JR udarbejder helhedsplan for Aarhus Kommune specialskole med henblik på at kunne håndtere det stigende krav til specialtilbud. Helhedsplanen indeholder en udvidelse på ca. 6.500 m2 med etablering af nye elevfaciliteter, administration, faglokaler, multisal og fitnesslokale. Helhedsplanen tager udgangspunkt i, at skolen er i fuld drift, samtidigt med den om- og tilbygges. Dette håndteres […]
Nyheder /

Psykiatrisk hospital omdannes til ny daginstitution

Vi har netop afholdt licitation på den kommende daginstitution i Bindesbøll byen. Vi ser frem til at påbegynde dette spændende byggeprojekt og skabe nogle fantastisk rammer for børnene. På billedet ses en tidlig planskitse og visualiseringer af legepladsdisponeringen, som er udarbejdet i samarbejde med stadsarkitekten. Forslaget har taget udgangspunkt i de geometrier, som ses på […]