/ Profil

”… en enkelt og konsekvent arkitektonisk formgivning, der tager udgangspunkt i byggetekniske korrekte løsninger.”


Arkitekter Johansen & Rasmussen er etableret i 1995 og tilbyder i dag rådgivning indenfor alle fagets aspekter. Der fokuseres på en helhedsorienteret rådgivning og vi prioriterer den personlige kontakt højt. Vi har en meget stor erfaring med afkodning af bygherrens ønsker og i at få dem trukket ind i en konstruktiv dialog og formgivning. Vi har stort fokus på at være tydelige i vores kommunikation igennem alle faser i byggeriet – helt fra de første skitser og frem til aflevering af det færdige byggeri.

Tegnestuens arbejde er kendetegnet ved en konsekvent arkitektonisk formgivning, der tager udgangspunkt i byggeteknisk korrekte løsninger, ligesom det at bygge miljø- og energimæssigt korrekt er en styrende faktor. Herved sikres et byggeri der ikke bare ser smukt og veldisponeret ud – men også er godt funktionelt og kan holde til klimaets vejr og vind. Denne fornuftige tilgang sikre ikke kun en gennemskuelig økonomi i projektudviklingsfaserne – men også en begrænset udgift til den efterfølgende drift og vedligeholdelse af byggeriet.

// Ledelse

Tegnestuen ejes af Arkitekt MAA Jeppe Kortegård og Bygningskonstruktør MAK Casper Blessing. Begge varetager tegnestuens daglige ledelse og indgår i virksomhedens bestyrelse. De to tegnestuestiftere Jørgen Johansen og Torben Rasmussen er tilknyttet virksomheden som senior rådgivere og indgår aktivt i bestyrelsen.