/Profil – Arkitektur og byggeteknik Aarhus

Vores arbejde er kendetegnet ved en konsekvent arkitektonisk formgivning, der tager udgangspunkt i byggeteknisk korrekte løsninger.

Hos Arkitekter Johansen & Rasmussen har vi mange års erfaring inden for alle arkitektfagets discipliner. Tegnestuen blev etableret i 1995 i Aarhus og har gennem årene varetaget adskillige opgaver i både større og mindre skala. Vi er 10 mand siddende ved bordene, men vores arkitektoniske virke har ikke til formål at forøge antallet af medarbejdere. Vi gør det, vi gør, med kundens behov i fokus. Det gælder alt fra byggetekniske rammer til personlige ønsker til et enfamilieshus.

Vores kompetencer dækker alt, hvad der hedder arkitektur og byggeteknik, og vores specialistviden favner bredt. Vi tilbyder derfor i dag rådgivning inden for alle fagets aspekter. Vi fokuserer på en helhedsorienteret rådgivning og prioriterer den personlige kontakt højt. Vi har en stor ekspertise i afkodning af bygherrens ønsker og sørger for at trække netop disse ønsker ind i en konstruktiv dialog og formgivning. Vi har særligt fokus på at være tydelige i vores kommunikation gennem alle faser af byggeriet – helt fra de første skitser og frem til afleveringen af det færdige byggeri. Vores bidrag til arkitekturen kommer til udtryk som en kombination af kundens behov og vores ekspertise som arkitekter inden for byggeteknik.

Det er samtidig en styrende faktor for os rent byggeteknisk at bygge miljø- og energimæssigt korrekt, da vi herved sikrer et byggeri, så arkitekturen ikke bare ser smukt og veldisponeret ud, men også er funktionelt og holder til klimaets vejr og vind. Denne fornuftige tilgang sikrer både en gennemskuelig økonomi i projektudviklingsfaserne og en begrænset udgift til den efterfølgende drift og vedligeholdelse af byggeriet.

// Ledelse

Arkitekter Johansen & Rasmussen er ejet af Arkitekt MAA Jeppe Kortegård og Bygningskonstruktør MAK Casper Blessing. Begge varetager tegnestuens daglige ledelse og indgår i virksomhedens bestyrelse. De to tegnestuestiftere Jørgen Johansen og Torben Rasmussen er tilknyttet virksomheden som seniorrådgivere og indgår aktivt i bestyrelsen.