/ Profil

”… en enkelt og konsekvent arkitektonisk formgivning, der tager udgangspunkt i byggetekniske korrekte løsninger.”


Hos Arkitekter Johansen & Rasmussen har vi mange års erfaring inden for alle arkitektfagets discipliner. Tegnestuen er etableret i 1995 og har gennem årene varetaget adskillige opgaver i både større og mindre skala. Vores kompetencer favner bredt, og vores specialistviden er stor. Vi tilbyder derfor i dag rådgivning inden for alle fagets aspekter. Vi fokuserer på en helhedsorienteret rådgivning og prioriterer den personlige kontakt højt. Vi har en stor ekspertise i afkodning af bygherrens ønsker og sørger for at trække netop disse ønsker ind i en konstruktiv dialog og formgivning. Vi har særligt fokus på at være tydelige i vores kommunikation gennem alle faser af byggeriet – helt fra de første skitser og frem til afleveringen af det færdige byggeri.

Vores arbejde er kendetegnet ved en konsekvent arkitektonisk formgivning, der tager udgangspunkt i byggetekniske korrekte løsninger. Det er samtidig en styrende faktor for os at bygge miljø- og energimæssigt korrekt, da vi herved sikrer et byggeri, så det ikke bare ser smukt og veldisponeret ud, men også er funktionelt og holder til klimaets vejr og vind. Denne fornuftige tilgang sikrer både en gennemskuelig økonomi i projektudviklingsfaserne og en begrænset udgift til den efterfølgende drift og vedligeholdelse af byggeriet.

// Ledelse

Arkitekter Johansen & Rasmussen er ejet af Arkitekt MAA Jeppe Kortegård og Bygningskonstruktør MAK Casper Blessing. Begge varetager tegnestuens daglige ledelse og indgår i virksomhedens bestyrelse. De to tegnestuestiftere Jørgen Johansen og Torben Rasmussen er tilknyttet virksomheden som senior rådgivere og indgår aktivt i bestyrelsen.