Kultur & fritid – Samsø

Udviklingsprojekter, Tranebjerg - Samsø

 

Konkurrenceprojekt – Samsø

ARKITEKTONISKE INTENTIONER
/Foyer.
lnteriørmæssigt er foyeren disponeret som en “aben” plan bidragende til helheden og det samlende levende miljø. De ovale formede ovenlys, buede vægge og forskydninger i loftplaner bidrager sit til en spændende rumoplevelse. Gulvet udføres gennemgående fra foyeren til bagvæggen ved køkken- og cafeområdet. Der foreslås store klinker i en neutral grå farve.
//Kultursal.
Det er tanken, at kvadratet skal være et gennemgående træk for kulturbygningen. Som et symbol videreføres den kvadratiske grundform i interiøret ved loftsudformningen, i gulvbelregningen og ved udformningen af depotrumselementerne. Loftet underdeles i mindre kvadrater hvor alle krydspunkter gøres
stabile for ophængning af gitter til fastgørelse af diverse installationer for eksempelvis lysretning, trappe ved scene og evt. for fleksible skærmvægge. Kvadraterne i loftet beklædes med akustiske plader.
///Udearealer.
I forbindelse med byggeriet bliver der tre nye uderum. Mellem skolen og kulturbygningen anlægges arealet så det bliver et “grønt rum” med et slynget stiforløb og en plads for opbygning af en fritstående skulpturel klatrevæg. I gårdrummet mellem biblioteket og sportshallen etableres terrasse/opholdsareal så der opnås et ude-inde forhold der styrker oplevelsen af og giver den fornemmelse at foyeren fortsætter ud på terrassen. Der udføres en lav betonvæg til adskillelse hvor der etableres en ny udvendig trappe til teknikrummet i kælderetagen. Det uderum der opstår mellem den nye kultursalsbygning og sidebygningen med den eksisterende cafe skal sammen med arealet foran den eksisterende indgang danne forpladsen og hovedindgangen for de nye tiltag. Forpladsen disponeres med faste brænke og flagstrenger til signalering af velkomst sammen med terrassen ud for det nye køkken hvor der kan være mulighed for ude-cafe.

© 2016 Arkitekter Johansen & Rasmussen. All rights reserved. Designed by Arkitekter Johansen & Rasmussen