Vinduesudskiftning på Skjoldhøjskolen

Offentlig byggeri, Tag- & facaderenovering, Tilst

© 2023 Arkitekter Johansen & Rasmussen. All rights reserved. Designed by Arkitekter Johansen & Rasmussen