Nyheder /

Aflevering af Marselisgården

Renoveringen af taget på Marselisgården er nu afsluttet og det nye tagrum er klar til brug. Arkitekter

Johansen & Rasmussen har været totalrådgiver på sagen med D.A.I. som underrådgiver. Sagen blev

udført som Hovedentreprise.
_________________________________________________________________________________
Foto: Her ses Marselisgården fra Arkitekter Johansen & Ramussens parkeringsplads