Nyheder /

Aflevering af Ringgårdens afd. 17

På et afdelingsmøde i marts besluttede beboerne i afd. 17, at afdelingen skulle have nyt tag. Tagudskiftningen

er nu afsluttet og afleveret efter tidsplanen. Alle 96 boliger i afdelingen har nu fået nyt tag. Arkitekter Johansen

& Rasmussen har været totalrådgiver, mens Egil Rasmussen Aarhus A/S har udført renoveringen i en hoveden-

treprise.

_________________________________________________________________________________________

Foto: Her ses en del af det nye tag fra havesiden på Ringgårdens afd. 17.