Nyheder /

Stærk firmaprofil fastholdes gennem generationsskifte i Arkitekter Johansen & Rasmussen

Efter at have drevet Arkitekter Johansen & Rasmussen gennem 20 år har Jørgen Johansen og Torben

Rasmussen foretaget et generationsskifte og har overdraget virksomheden til bygningskonstruktør MAK

Casper Blessing og arkitekt MAA Jeppe Kortegård.


Vi vil fortsætte og udbygge de gode værdier og traditioner, som er kendetegnende for virksomheden

udtaler Jeppe Kortegård.


Casper Blessing og Jeppe Kortegård vil sikre, at firmaets nuværende profil fortsættes og videreudvikles

som en solid samarbejdspartner, der lægger stor vægt på konsekvent arkitektonisk formgivning med ud-

gangspunkt i gode håndværksmæssige traditioner og stærke byggetekniske løsninger. Casper Blessing

er uddannet bygningskonstruktør fra KEA, og Jeppe Kortegård er uddannet arkitekt fra Aarhus Arkitekt-

skole og har en baggrund som tømrersvend. Tilsammen danner de to nye ejere en kompetent ledelse,

der kan videreføre den klare firmaprofil, som tegnestuen har opbygget gennem de seneste 20 år. Jørgen

og Torben vil fremadrettet være tilknyttet virksomheden som konsulenter og vil indgå i bestyrelsen som

aktive medarbejdere.
___________________________________________________________________________________
Foto fra venstre: Jeppe Kortegård, Torben Rasmussen, Jørgen Johansen & Casper Blessing.