Nyheder /

Renovering af tagene på Ringgårdens afd. 9 – Bildbjergparken

Enemærke & Petersen A/S vandt og bliver hovedentreprenør på opgaven. Vi er nu kommet godt i gang med

tagrenoveringen af Ringgårdens afd. 9 – Bildbjergparken. Arkitekter Johansen & Rasmussen har varetaget

projekteringen og kommer ligeledes til at stå for byggestyring, tilsyn og afleveringsforretning. Vi ser frem til

et godt samarbejde med Enemærke & Petersen A/S. Renoveringen er delt op i flere etaper og omfatter ca.

5.500 m² tag, som skal udskiftes. De første tage forventes at være færdige i løbet af juni 2017, og de sidste

forventes afleveret i oktober 2017. Udover udskiftning af taget, omfatter renoveringen også udskiftning af

tagrender, nedløb, efterisolering af tagrum og nye vedligeholdesesfri udhæng.

_____________________________________________________________________________________

Foto: Oversigtskort over Bildbjergparken.

Nyheder /

Opstart på renoveringen af ALBOAs afd. 45 – Håndværkerparken III

Efter licitationen er økonomien nu kommet på plads og håndværkerne er så småt startet. Renoveringen

omfatter i hovedtræk renovering af tag inkl. nye tagrender og nedløb, efterisolering af tagrum, delvis om-

fugning af facader, delvis udskiftning af vinduer og døre i facader, renovering af karnapper samt total re-

novering af badeværelser. Den omfattende renovering forventes at være færdig med udgangen af novem-

ber 2017.

Nyheder /

Martin Harborg har valgt at søge nye udfordringer og opsagt sin stilling fra den 1. maj. Martin har fået et

nyt job, som ligger tættere på bopælen. Vi ønsker ham alt held og lykke og siger tak for fire gode år.

Nyheder /

Udsmykning af ungdomsboliger

TV2 Østjylland har været forbi de nye ungdomsboliger på Fuglsangs Allé til en snak om udsmykningen af væg-

gene. Kunstneren har fået frie hænder, hvor Boligforeningen blot har givet ham lidt inspiration og hints. Kunsten

på væggene må nemlig gerne signalere drømme og på den ene eller anden måde indeholde to af boligforening-

ens store højhuse. Ungdomsboligerne er snart færdige og klar til indflytning medio maj. Læs hele artiklen her: 

http://www.xn--tv2stjylland-xjb.dk/artikel/boligforening-giver-streetart-kunstner-frit-spil

__________________________________________________________________________________________

Foto: Streetart-kunstneren Frederik Lassen Hesseldahl igang med udsmykningen, mens Palle Jørgensen

(Direktør Boligforeningen Ringgården) iagttager det flotte arbejde. 

Nye medarbejder /

Nye medarbejdere

Vi er rigtig glade for at byde velkommen til vores nye medarbejdere, bygningskonstruktør Joakim A.

Ravnsbo og Niels D. Nielsen. De er allerede en del af af teamet og i fuld gang med hver deres projekt.
_________________________________________________________________________________
Foto: Til venstre Joakim A. Ravnsbo og til højre Niels D. Nielsen

Nyheder /

Studietur til Budapest

Arkitekter Johansen & Rasmussen har netop været på en fem dages studietur til Ungarns hovedstad Budapest.

Turen var fyldt med interessant arkitektur og inspirerende ture. I centrum af Budapest besøgte vi bl.a. deres

undergrundsstationer, som skiller sig meget ud fra en traditionel undergrundsstation og er klart et besøg værd.

På hele turen blev de mange oplevelser suppleret med lækker mad og vin, samt hyggelige ture på frihånd med

kollegaer.

__________________________________________________________________________________________

Foto: Undergrundsstation i Budapest

Nyheder /

Tilbygning på Langagerskolen afleveret

Til- og ombygningen af Langagerskolen i Viby J. er nu afleveret. Tilbygningen er udformet ud fra særlige

behov til skolens elever, hvor rolige og overskuelige rammer har været i højsædet. Langagerskolen fungere

primært som et helhedstilbud for ASF og ADHD, hvor skole og fritidsordning er integreret.

 

Nyheder /

Aflevering af nye lysbånd på Katrinebjerg skolen

Udskiftningen af de gamle lysbånd på Katrinebjerg skolen er nu færdig og afleveret til bygherre. Der er

blevet leveret og monteret over 900 nye elementer. Arkitekter Johansen & Rasmussen har udarbejdet

udbudsmaterialet samt stået for byggeledelsen. Bygherre har været meget tilfreds med sagens forløb

og det endelige resultat.

___________________________________________________________________________________

Foto: Billedet viser et at de mange lysbånd som er blevet skiftet.

Nyheder /

Institution på Grundtvigsvej er godt på vej

Arkitekter Johansen & Rasmussen har i samarbejde med brugere og bygherre udarbejdet et dispositionsforslag

til om- og tilbygningen af institutionen på Grundtvigsvej i Viby J. Dispositionsforslaget danner grundlag for den

efterfølgende projektering og myndighedsgodkendelse. Vi er nu i fuld gang med den efterfølgende projektering

med NS Rådgivende ingeniører som underrådgivere.

Nyheder /

Glædelig jul og godt nytår

Arkitekter Johansen & Rasmussen ønsker alle et godt nytår. Vi glæder os til at komme igang med nye

spændende projekter i 2017.

________________________________________________________________________________

Foto: Lånt af www.sailing-aarhus.dk 

Nyheder /

Udskiftningen af 700 vindues- og dørelementer

Nu er udskiftningen af ca. 700 vindues- og dørelementer afleveret i Domi Boligs afd. 39 og 40 på Mallinggårds-

vej, 8340 Malling. De gamle Velfac 200 vinduer og hoveddøre fra JE-TRÆ er udskiftet til nye Nation IC energi-

klasse A vinduer og døre fra Ideal Combi. Udskiftningen har kørt planmæssigt, og der har nu været afleverings-

forretning. Beboerne er glade for de nye døre og vinduer – især beboerne i ældreboligerne er glade for den

øgede tilgængelighed til deres terrasser. Udover udskiftningen af vinduer og døre er der også skiftet fyldnings-

partier, efterisoleret brystninger, monteret nye trådløse ringklokker samt en ny afskærmning af altanværn.

_________________________________________________________________________________________________

Foto: Oversigtskort af Domi Boligs afd. 39 og 40

Nyheder /

153 altaner afleveret til tiden

Så blev de sidste af i alt 153 altaner på Ringgårdens afd. 6 leveret og monteret. Altanerne er udført med

privatiseringsskærme mod naboer og flotte hårdttræsterrassebrædder som bund. Beboerne i afdelingen

er glade for de nye altaner og glæder sig til sommer, hvor de rigtig kan udnytte de store altaner. Nogle af

beboerne var heldige at få monteret en altan, imens der stadig var godt vejr. De udtaler i Ringgårdens

Update nr. 119: “Altanen er til stor glæde og gavn i dagligdagen. Min mor nyder også altanen. Hun bliver

så glad, hver gang hun kommer herud.” 

___________________________________________________________________________________

Foto: Her ses et udpluk af de nye altaner i Ringgårdens Afd. 6

Nyheder /

Rejsegilde på Langagerskolen

Traditionen tro afholdte bygherre rejsegilde for håndværkere, rådgivere og brugere efter tilbygningens spær

var rejst. Til- og ombygningen af Langagerskolen kører efter tidsplanen og brugerne glæder sig til at tage den

nye del af skolen i brug i starten af 2017.

_______________________________________________________________________________________

Foto: Her ses kransen hænge flot over de nye spær

Nyheder /

Transformerstationen tager form

Transformerstationen på Risdalsvej for Aura Energi begynder så småt at tage form. Arbejdet med det store

fundament og de mange udsparinger er snart færdigt og kører efter tidsplanen. Transformerstationen forven-

tes at stå færdigt i midten af 2017.

_______________________________________________________________________________________

Foto: Her ses det store fundament ude på Risdalsvej med de mange udsparinger.

Nyheder /

Aflevering af Sabro skovvej 35A og 35B

Så blev tagrenoveringen af Sabro skovvej 35A og 35B afleveret. Udover renovering af taget omfattede pro-

jektet også nye lofter, ventilation og belysning. Arkitekter Johansen & Rasmussen har fungeret  som under-

rådgiver for NS rådgivende ingeniører A/S, som har haft totalrådgivningen på sagen.

_____________________________________________________________________________________

Foto: Her ses de nye tagpaptage med listedækning

Nyheder /

Aflevering af Ringgårdens afd. 17

På et afdelingsmøde i marts besluttede beboerne i afd. 17, at afdelingen skulle have nyt tag. Tagudskiftningen

er nu afsluttet og afleveret efter tidsplanen. Alle 96 boliger i afdelingen har nu fået nyt tag. Arkitekter Johansen

& Rasmussen har været totalrådgiver, mens Egil Rasmussen Aarhus A/S har udført renoveringen i en hoveden-

treprise.

_________________________________________________________________________________________

Foto: Her ses en del af det nye tag fra havesiden på Ringgårdens afd. 17.

Nyheder /

Nyt website til Arkitekter Johansen & Rasmussen

Vi er meget glade for at kunne lancere vores nye opdaterede hjemmeside med et nyt brugervenligt design

og optimering for tablet og mobiltelefon. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med nye spændende pro-

jekter og nyheder.

Nyheder /

Opstart på nye ungdomsboliger

Der er efterhånden fyldt godt op med containere og stilladser foran Ringgårdens afd. 8, hvor Kiwis gamle

lokaler er i gang med at blive ombygget. De 13 nye ungdomsboliger skulle gerne stå klar til indflytning en

gang til sommer 2017.

___________________________________________________________________________________

Foto: Ovenstående illustration viser den nye plandisponering for de 13 ungdomsboliger.

Nyheder /

Udskiftning af lysbånd på Katrinebjerg skolen

Der er nu fuld gang i udskiftningen af lysbånd på Katrinebjerg Skolen. Byggesagen omfatter i hovedtræk

demontering af eksisterende lysbånd samt levering og montering af over 900 nye elementer.
___________________________________________________________________________________
Foto: Her ses opstart af etape 1, hvor elementerne er leveret og klar til at blive monteret.

Nyheder /

Aflevering af Marselisgården

Renoveringen af taget på Marselisgården er nu afsluttet og det nye tagrum er klar til brug. Arkitekter

Johansen & Rasmussen har været totalrådgiver på sagen med D.A.I. som underrådgiver. Sagen blev

udført som Hovedentreprise.
_________________________________________________________________________________
Foto: Her ses Marselisgården fra Arkitekter Johansen & Ramussens parkeringsplads

Nyheder /

Folkeskolepraktikant

Arkitekter Johansen & Rasmussen har i uge 37 Lukas fra Forældreskolen i skolepraktik som Arkitekt. Det er

også planlagt, at han skal deltage i byggemøde samt besigtige en byggeplads.
_______________________________________________________________________________________
Foto: Her ses Lukas i gang med at designe et énfamilie hus

Nyheder /

Nye vinduer på Skovvangsvej

Arbejdet med udskiftning af vinduer på Ringgårdens afd. 11 er nu afsluttet. De gamle plastikvinduer er udskiftet

med nye træ/alu-vinduer. De nye vinduer er 3-lags lavenergivinduer med lydglas, som sørger for at mindske støj-

generne fra trafikken.

__________________________________________________________________________________________

Foto: Her ses Ringgårdens afd. 11 fra have siden. Billedet er lånt af www.bf-ringgården.dk 

Nye medarbejder /

Ny medarbejder

Vi er rigtig glade for at byde velkommen til vores nye medarbejder bygningskonstruktør Jesper Pedersen.

Vi ser frem til, at du bliver en del af teamet.
____________________________________________________________________________________
Foto: Jesper Pedersen ved sin nye arbejdsstation