Nyheder /

153 altaner afleveret til tiden

Så blev de sidste af i alt 153 altaner på Ringgårdens afd. 6 leveret og monteret. Altanerne er udført med

privatiseringsskærme mod naboer og flotte hårdttræsterrassebrædder som bund. Beboerne i afdelingen

er glade for de nye altaner og glæder sig til sommer, hvor de rigtig kan udnytte de store altaner. Nogle af

beboerne var heldige at få monteret en altan, imens der stadig var godt vejr. De udtaler i Ringgårdens

Update nr. 119: “Altanen er til stor glæde og gavn i dagligdagen. Min mor nyder også altanen. Hun bliver

så glad, hver gang hun kommer herud.” 

___________________________________________________________________________________

Foto: Her ses et udpluk af de nye altaner i Ringgårdens Afd. 6

Nyheder /

Rejsegilde på Langagerskolen

Traditionen tro afholdte bygherre rejsegilde for håndværkere, rådgivere og brugere efter tilbygningens spær

var rejst. Til- og ombygningen af Langagerskolen kører efter tidsplanen og brugerne glæder sig til at tage den

nye del af skolen i brug i starten af 2017.

_______________________________________________________________________________________

Foto: Her ses kransen hænge flot over de nye spær

Nyheder /

Transformerstationen tager form

Transformerstationen på Risdalsvej for Aura Energi begynder så småt at tage form. Arbejdet med det store

fundament og de mange udsparinger er snart færdigt og kører efter tidsplanen. Transformerstationen forven-

tes at stå færdigt i midten af 2017.

_______________________________________________________________________________________

Foto: Her ses det store fundament ude på Risdalsvej med de mange udsparinger.

Nyheder /

Aflevering af Sabro skovvej 35A og 35B

Så blev tagrenoveringen af Sabro skovvej 35A og 35B afleveret. Udover renovering af taget omfattede pro-

jektet også nye lofter, ventilation og belysning. Arkitekter Johansen & Rasmussen har fungeret  som under-

rådgiver for NS rådgivende ingeniører A/S, som har haft totalrådgivningen på sagen.

_____________________________________________________________________________________

Foto: Her ses de nye tagpaptage med listedækning

Nyheder /

Aflevering af Ringgårdens afd. 17

På et afdelingsmøde i marts besluttede beboerne i afd. 17, at afdelingen skulle have nyt tag. Tagudskiftningen

er nu afsluttet og afleveret efter tidsplanen. Alle 96 boliger i afdelingen har nu fået nyt tag. Arkitekter Johansen

& Rasmussen har været totalrådgiver, mens Egil Rasmussen Aarhus A/S har udført renoveringen i en hoveden-

treprise.

_________________________________________________________________________________________

Foto: Her ses en del af det nye tag fra havesiden på Ringgårdens afd. 17.

Nyheder /

Nyt website til Arkitekter Johansen & Rasmussen

Vi er meget glade for at kunne lancere vores nye opdaterede hjemmeside med et nyt brugervenligt design

og optimering for tablet og mobiltelefon. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med nye spændende pro-

jekter og nyheder.

Nyheder /

Opstart på nye ungdomsboliger

Der er efterhånden fyldt godt op med containere og stilladser foran Ringgårdens afd. 8, hvor Kiwis gamle

lokaler er i gang med at blive ombygget. De 13 nye ungdomsboliger skulle gerne stå klar til indflytning en

gang til sommer 2017.

___________________________________________________________________________________

Foto: Ovenstående illustration viser den nye plandisponering for de 13 ungdomsboliger.

Nyheder /

Udskiftning af lysbånd på Katrinebjerg skolen

Der er nu fuld gang i udskiftningen af lysbånd på Katrinebjerg Skolen. Byggesagen omfatter i hovedtræk

demontering af eksisterende lysbånd samt levering og montering af over 900 nye elementer.
___________________________________________________________________________________
Foto: Her ses opstart af etape 1, hvor elementerne er leveret og klar til at blive monteret.

Nyheder /

Aflevering af Marselisgården

Renoveringen af taget på Marselisgården er nu afsluttet og det nye tagrum er klar til brug. Arkitekter

Johansen & Rasmussen har været totalrådgiver på sagen med D.A.I. som underrådgiver. Sagen blev

udført som Hovedentreprise.
_________________________________________________________________________________
Foto: Her ses Marselisgården fra Arkitekter Johansen & Ramussens parkeringsplads

Nyheder /

Folkeskolepraktikant

Arkitekter Johansen & Rasmussen har i uge 37 Lukas fra Forældreskolen i skolepraktik som Arkitekt. Det er

også planlagt, at han skal deltage i byggemøde samt besigtige en byggeplads.
_______________________________________________________________________________________
Foto: Her ses Lukas i gang med at designe et énfamilie hus

Nyheder /

Nye vinduer på Skovvangsvej

Arbejdet med udskiftning af vinduer på Ringgårdens afd. 11 er nu afsluttet. De gamle plastikvinduer er udskiftet

med nye træ/alu-vinduer. De nye vinduer er 3-lags lavenergivinduer med lydglas, som sørger for at mindske støj-

generne fra trafikken.

__________________________________________________________________________________________

Foto: Her ses Ringgårdens afd. 11 fra have siden. Billedet er lånt af www.bf-ringgården.dk 

Nye medarbejder /

Ny medarbejder

Vi er rigtig glade for at byde velkommen til vores nye medarbejder bygningskonstruktør Jesper Pedersen.

Vi ser frem til, at du bliver en del af teamet.
____________________________________________________________________________________
Foto: Jesper Pedersen ved sin nye arbejdsstation

Nyheder /

Opstart af tagrenovering – Ringgården Afd. 17

Efter en vellykket licitation er vi nu klar til at starte op på tagrenoveringen af knap 4000 m² tag på Ringgårdens

Afd. 17 – Rundhøj Allé 29-56, 8270 Højbjerg. Arkitekter Johansen & Rasmussen har varetaget projekteringen

og kommer ligeledes til at stå for byggestyring, tilsyn og afleveringsforretning. Renoveringen er delt op i 6 eta-

per, hvor første etape forventes at starte medio april 2016 og sidste etape forventes afleveret start november 2016.
____________________________________________________________________________________________
Foto: Ringgården afd. 17, 8200 Højbjerg

Nye medarbejder /

Ny medarbejder

Vi er rigtig glade for at byde velkommen til vores nye medarbejder bygningskonstruktør Anders P. Løhde.

Vi ser frem til, at du bliver en del af teamet.

____________________________________________________________________________________

Foto: Anders P. Løhde ved sin nye arbejdsstation

Nyheder /

Stærk firmaprofil fastholdes gennem generationsskifte i Arkitekter Johansen & Rasmussen

Efter at have drevet Arkitekter Johansen & Rasmussen gennem 20 år har Jørgen Johansen og Torben

Rasmussen foretaget et generationsskifte og har overdraget virksomheden til bygningskonstruktør MAK

Casper Blessing og arkitekt MAA Jeppe Kortegård.


Vi vil fortsætte og udbygge de gode værdier og traditioner, som er kendetegnende for virksomheden

udtaler Jeppe Kortegård.


Casper Blessing og Jeppe Kortegård vil sikre, at firmaets nuværende profil fortsættes og videreudvikles

som en solid samarbejdspartner, der lægger stor vægt på konsekvent arkitektonisk formgivning med ud-

gangspunkt i gode håndværksmæssige traditioner og stærke byggetekniske løsninger. Casper Blessing

er uddannet bygningskonstruktør fra KEA, og Jeppe Kortegård er uddannet arkitekt fra Aarhus Arkitekt-

skole og har en baggrund som tømrersvend. Tilsammen danner de to nye ejere en kompetent ledelse,

der kan videreføre den klare firmaprofil, som tegnestuen har opbygget gennem de seneste 20 år. Jørgen

og Torben vil fremadrettet være tilknyttet virksomheden som konsulenter og vil indgå i bestyrelsen som

aktive medarbejdere.
___________________________________________________________________________________
Foto fra venstre: Jeppe Kortegård, Torben Rasmussen, Jørgen Johansen & Casper Blessing.