Nyheder /

Udskiftningen af 700 vindues- og dørelementer

Nu er udskiftningen af ca. 700 vindues- og dørelementer afleveret i Domi Boligs afd. 39 og 40 på Mallinggårds-

vej, 8340 Malling. De gamle Velfac 200 vinduer og hoveddøre fra JE-TRÆ er udskiftet til nye Nation IC energi-

klasse A vinduer og døre fra Ideal Combi. Udskiftningen har kørt planmæssigt, og der har nu været afleverings-

forretning. Beboerne er glade for de nye døre og vinduer – især beboerne i ældreboligerne er glade for den

øgede tilgængelighed til deres terrasser. Udover udskiftningen af vinduer og døre er der også skiftet fyldnings-

partier, efterisoleret brystninger, monteret nye trådløse ringklokker samt en ny afskærmning af altanværn.

_________________________________________________________________________________________________

Foto: Oversigtskort af Domi Boligs afd. 39 og 40